Kontakt

Vydavatelé

Vydavatelem časopisu Historia scholastica je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci.

Časopis řídí hlavní redaktor výkonné redakční rady a vedoucí vydávající instituce – ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Redakční rada je tvořena z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele.

Časopis se řídí schváleným statusem a jeho činnost je kontrolována Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Náklady na realizaci časopisu hradí v rámci institucionální podpory pro vědeckou činnost vydavatelé – Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci.

Časopis je dostupný elektronicky v plné verzi, elektronické šíření je zdarma. Časopis v tištěné verzi je možné objednat, předplatit či zakoupit v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského.

Kontakt a adresa vydavatele:

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Ředitelka: PhDr. Markéta Pánková

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
www.tul.cz

ISSN

2336-680X (Online)
1804-4913 (Print)

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016