Redakční rada

Časopis Historia scholastica je řízen a kontrolován mezinárodní redakční radou, která spolupracuje s technickou redakcí.

Redakční rada je tvořena z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatelů.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
Zástupkyně vedoucího redaktora: PhDr. Markéta Pánková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze) 
Prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)
Doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci)
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)
Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice)
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR)
Mgr. Magdaléna Šustová (Muzeum hlavního města Prahy)
Doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. (Filosofická fakulta University Karlovy v Praze) 
Prof. Dr. Marta Brunelli, Ph.D. (University of Macerata)
Prof. Dr. Antonella Cagnolati (Università di Foggia)
Prof. Dr. Marcelo Caruso (Humboldt Universität Berlin)
Prof. Dr. Lucien Criblez (Universität Zürich)
Prof. Andreas Fritsch (Deutsche Comenius Gesellschaft)
Prof. Dr. Gerald Grimm (Universität Klagenfurt)
Prof. Dr. Andreas Hoffmann-Ocon (Pädagogische Hochschule Zürich)
Prof. PhDr. Blanka Kudláčová, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnavě)
Prof. Dr. Eva Matthes (Universität Augsburg)
Prof. Dr. András Németh (Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest)
Prof. Dr. Jürgen Oelkers (Emeritus Professor Universität Zürich)
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav Akademie věd ČR)
Prof. Dr. Simonetta Polenghi, Ph.D. (Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)
Prof. Dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru)
Prof. Dr. Dr.h.c. Ehrenhard Skiera (Univ. Prof. a.D. Europa-Universität Flensburg)

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024