Historia scholastica 2/2015

Historia scholastica 2/2015

Články:

 • Zdeněk HELUS: Co zmůže pedagogika, aneb krize lidskosti jako výzva pro edukaci
  Ke stažení: PDF
 • Aija ABENS: Teaching History During War Time – Preparation of history teachers at the University of Latvia during World War II
  Ke stažení: PDF
 • Dominik DVOŘÁK, Jan VYHNÁLEK: A System Outside the System: Czech Salesians and their Clandestine Summer Camps in the 1970s and 1980s
  Ke stažení: PDF
 • Blanka KUDLÁČOVÁ, Lucia VALKOVIČOVÁ: Tvorba Juraja Čečetku a ideológia Slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945
  Ke stažení: PDF
 • Jaroslav PÁNEK: Česká reformace a proměny kultury mezi husitstvím a Bílou horou
  Ke stažení: PDF
 • Markéta PÁNKOVÁ: Výchova v období totalit a muzejní podsbírky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
  Ke stažení: PDF
 • Dariusz STEPKOWSKI: Sen o všemohoucnosti: sebeklam socialistické pedagogiky v Polsku
  Ke stažení: PDF
 • Růžena VÁŇOVÁ: Příběh jilemnického gymnázia
  Ke stažení: PDF
 • Karel RAŠKA, Jr.: Varia: Historie již téměř zapomenutá: Jak tým doktora Karla Rašky zabránil rozšíření epidemie skvrnitého tyfu z Terezína
  Ke stažení: PDF
 • Pavel KOHN: Varia: Jak vzniká poezie – a trochu historie
  Ke stažení: PDF
 • Wilfried GÖTTLICHER: Report: Educational reforms as topic of the history of education. Conference of the section of historical educational research of the German Educational Research Association (GERA) in Vienna, September 17-19, 2015
  Ke stažení: PDF
 • Branko ŠUSTAR: Report: The International Symposium “School Memories / La memoria escolar”
  (Seville, 22-23 September 2015)
  Ke stažení: PDF
 • Tomáš KASPER: Recenze:
  Kudláčová Blanka (ed.). Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS a VEDA 2014, 157 s.
  Kudláčová Blanka (ed.). Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS a VEDA 2015, 178 s.
  Ke stažení: PDF
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024